Kvalitet och miljö

KVALITET OCH MILJÖ

J.H Appelqvist AB tillverkar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt med kvalité i fokus kundanpassade gummipackningar, gummibrickor och skarvulkaniserade tätningar i polymera-material samt tillhandahåller en service bestående av pulver- och våtlackering av fästelement såsom skruv och spik.

Kvalitet för oss innebär att vi;

  • Levererar produkter enligt överenskommelse med kund.
  • Ställer krav på våra leverantörer att de ska uppfylla våra högt ställda krav på kvalitets- och miljöarbete.
  • Följer de lagar och andra krav som ställs på produkten och vår verksamhet.
  • Utvärderar och förbättrar vårt arbete med kvalitet för att ständigt bli bättre.

Miljöhänsyn innebär för oss att;

  • Förebygga förorening.
  • Minimera konsumtion av kemikalier, förbrukningsvaror & energi.
  • Utvärderar och förbättrar vårt miljöarbete för att ständigt minska vår miljöpåverkan.
  • Följer relevanta lagar och regler som ställs på oss av myndigheter, kunder och andra.
  • När det är möjligt gör vi dessutom inköp med miljön i åtanke, reser kollektivt och ställer krav på miljöarbete hos våra leverantörer.